KỶ YẾU HỘI NGHỊ NĂM 2022
Kỷ yếu Hội nghị các năm
Kỷ yếu 2021
ĐĂNG KÝ THAM GIA

Để đăng ký tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần 4 năm 2022. Quý nhà khoa học, quý giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên có thể đăng ký theo link sau:

Link đăng ký: https://forms.gle/ExWGaJWbNiq3ruWv9

Hội nghị qua các năm
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng E3.01, Tầng 3 Nhà E, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 283.8940390 ext: 278, 568