Kỷ yếu Hội nghị các năm
Kỷ yếu 2021
GIỚI THIỆU

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thách thức trong phương thức giảng dạy, nghiên cứu trực tuyến và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu của xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời đẩy mạnh phong trào sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu; Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học, cũng như tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học Trẻ lần 4 năm 2022 với chủ đề: “Khơi thông tri thức – Kiến tạo Tương lai

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Xây dựng diễn đàn dành sinh viên, học viên nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ tài năng từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu có cơ hội để trao đổi, trình bày;
 • Chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất và trao đổi học thuật giữa giảng viên trẻ, học viên và sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các trường tham gia;
 • Hình thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của các trường đại học và Việt Nam.

2. Yêu cầu

 • Hội nghị được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.
 • Thực hiện tốt công tác tổ chức, phát huy được ý nghĩa của Hội nghị.
 • Công trình tham dự phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học. Đáp ứng yêu cầu xuất bản kỷ yếu khoa học của Hội nghị. 
 • Thực hiện đúng nội dung, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 1. Thời gian

– Gửi thông báo lần thứ 1 về Hội nghị: 14/02/2022

– Hạn cuối nhận bài tóm tắt (abstract) tham dự Hội nghị: 21/3/2022

– Trả lời kết quả phản biện tóm tắt (abstract): 21/4/2022

– Gửi thông báo lần thứ 2 về Hội nghị: 22/4/2022

– Hạn cuối nhận bài toàn văn (full-paper): 15/5/2022

– Trả lời kết quả phản biện bài toàn văn (full-paper): 15/6/2022

– Hạn cuối nộp bài chỉnh sửa sau phản biện: 30/6/2022

– Đăng ký tham dự Hội nghị: 10/8/2022

– Tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần 4: 19/8/2022

2. Địa điểm

 • Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

(Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh)

3. Sản phẩm Hội ngh

Kỷ yếu toàn văn (Bản in có chỉ số ISBN)

4. Hình thức tổ chức

4.1. Hình thức

 • Hội nghị toàn thể: các báo cáo khách mời và thảo luận chung
 • Hội nghị tại các tiểu ban: trình bày báo cáo (Oral) và treo bảng (Poster).
 • Phòng thảo luận được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến với các nhà khoa học toàn cầu theo các lĩnh vực qua phần mềm “Zoom meeting”.

4.2. Thể lệ gửi bài Hội nghị

 • Mẫu abstract và full-paper theo định dạng của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (IUH)

Website của Hội nghị: http://ysc.iuh.edu.vn

 • Bài báo sẽ bị từ chối xuất bản nếu tác giả không tuân thủ theo các quy định này.

4.3. Kỷ yếu Hội nghị

Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần 4 năm 2022 có số xuất bản ISBN.

4.4. Thông tin nhận bài

Tác giả nộp bài qua hệ thống Easychair của Hội nghị khoa học trẻ 4 lần 2022 https://easychair.org

5. Chương trình

 • Đón tiếp đại biểu.
 • Ổn định tổ chức; giới thiệu đại biểu, chủ trì Hội nghị.
 • Trình bày báo cáo đề dẫn.
 • Trình bày 02 tham luận tiêu biểu tại Hội nghị.
 • Các đại biểu chia phòng thảo luận theo các tiểu ban khoa học.
 • Chủ trì kết thúc Hội nghị.

( Có chương trình chi tiết kèm theo)

6. Quyền lợi của người tham gia công bố và báo cáo tại Hội nghị

6.1. Quyền lợi

 • Tất cả tác giả/ nhóm tác giả có bài báo tham gia Hội nghị đều được cấp chứng nhận tham dự của Ban tổ chức;
 • Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học;

6.2. Giải thưởng Hội nghị:

Giải thưởng Hội nghị do trường và các tiểu ban quyết định. Cơ cấu tại mỗi tiểu ban:

+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng và Giấy khen của Ban tổ chức

+ 01 giải nhì: 1.500.000 đồng và Giấy khen của Ban tổ chức

+ 01 giải ba: 1.000.000 đồng và Giấy khen của Ban tổ chức

Ngoài ra có các giải phụ:

+ Giải Poster xuất sắc nhất do các hội đồng bình chọn theo từng tiểu ban khoa học, trị giá 500.000 đồng và giấy khen của Ban tổ chức. (Số lượng do Hội đồng quyết định)

+ Giải thưởng cho đơn vị có số bài tham gia nhiều nhất, trị giá 4.000.000 đồng và giấy khen của Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

 • Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hiện đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước.
 • Giảng viên trẻ có độ tuổi dưới 35 và đang nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước.

2. Số lượng

Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.

Hội nghị qua các năm
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng E3.01, Tầng 3 Nhà E, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 283.8940390 ext: 278, 568